Du er her:
 • Nyheter
 • Velkommen til ny utstilling!

  Velkommen til ny utstilling med Lise Ivarson og Pia Krabberød.

  Utstillingen åpner 7. februar 2015, klokken 13:00.
   
  Lise Ivarson arbeider todimensjonalt innenfor maleri med referanse til
  abstraksjon. Noen av arbeidene har innslag av figurasjon, andre har et mer
  spontant og ekspressivt uttrykk.

  Inspirasjon fra naturen
  Inspirasjon hentes ofte fra naturen. Hun fotograferer mye, tar nærbilder av
  blomster, blader, mose, steiner og røtter. Fotografiene danner utgangspunkt
  for nye arbeider. Hun forsøker sjelden å gjengi et motiv, og tegner eller skisser
  ikke opp når hun begynner på et maleri. Hun tegner ofte i bildene, men
  tegningen kommer inn underveis. Når hun først er i gang med et bilde, er det
  maleriet i seg selv, gangen i arbeidet, hvordan flate og linje påvirker hverandre
  og uttrykket endres underveis, som opptar henne.

  Abstraksjon gir nye motiver
  Ofte kan det være vanskelig å vite hva som har vært utgangspunkt for et maleri
  når dette til slutt er ferdig; abstraksjonen er ført så langt at motivet er oppløst
  og det er blitt noe nytt og noe annet. Noen ganger er kun tittelen igjen som et
  bindeledd til den opprinnelige tanken.

  Eggoljetempera – gammel metode i ny drakt
  Ivarson jobber primært med eggoljetempera. Denne gamle malemetoden gir
  en taktil, silkematt overflate med inntrykk av dybde og tekstur. Hun liker
  tanken på å kombinere en av de eldste maleteknikkene med et modernistisk
  uttrykk. I tillegg er det en naturlig og miljøvennlig måte å arbeide på.
  Ivarson er opprinnelig utdannet som Optiker og har en master i klinisk
  optometri fra Kongsberg Ingeniør Høgskole og Pennsylvania College of
  Optometry. Fram til høsten 2006 drev hun egen praksis.
  Den kunstfaglige utdannelsen har hun fra Det Tverrfaglige Kunstinstitutt i
  Bærum der hun var ferdig utdannet i 2010.
   

  Ønsker du å vite mer og se noen av Ivarsons arbeider besøk liseivarson.no eller
  følg henne på instagram liseivarson.
   
   
  Pia Krabberød

  Antropocen, en menneskeskapt tidsalder?

  «Antropocen bryter ned den frynsete dikotomien mellom natur og kultur, mellom det naturlige og
  det menneskeskapte. Mennesket er en naturkraft som påvirker både biosfæren og jordskorpen,
  havet og atmosfæren. Erkjennelsen av at det ikke er noen vei tilbake, at fremtiden er
  menneskeskapt, binder oss fast. Dibley mener at konsekvensen er at mennesket dermed blir mer
  avhengig og låst, ikke friere og uavhengig av naturens krefter, som man kanskje skulle tro. Som
  Paul Crutzen og Christian Schwägerl formulerte det i 2011, så er det ikke lenger slik at mennesket
  kjemper mot «Naturen» - nå er det «vi som bestemmer hva naturen er og hva den skal bli». Denne
  type argumentasjon handler om mer enn metaforer og følelser.
  Et eksempel er alle
  naturkatastrofene som skjer på Jorden hvert år som er relatert til klima, vær og vind: Flommer,
  tørke og hetebølger. I antropocen blir naturkatastrofene en sammenvevd del av det menneskeskapte,
  ikke via sårbarheten til samfunn som rammes, slik vi er vant til å tenke, men som en følge av
  hvordan naturfarene oppstår og rammer i antropocen.»

  Utdrag fra Henrik H. Svendsen «Menneske bestemmer jordens utseende» Harvest 2014
  Pia Krabberød har sin utdannelse fra kunsthøgskolen i Oslo, og har tidligere stilt ut flere steder i
  Norge og deltatt på en gruppeutstilling i New York.
   

  Tilbake

  Aktiviteter

  Nytt fra Lørenskog kunstforening

  Lørenskog Kunstforening - Festplassen 1, 1. etasje - Postboks 200 - 1471 LØRENSKOG - Tlf: 93448129 - 90685382
  Levert av WebSite AS